Služby Božie – 3. adventná nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. adventná nedeľa.