Adventné večerné služby Božie – 15.12.2021

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z Adventných večerných služieb Božích – 15.12.2021.