Služby Božie – 4. adventná nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 4. adventná nedeľa.