Školenie presbyterov – Smrť a sláva

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo školenia presbyterov na tému – Smrť a sláva.