Služby Božie – 5. nedeľa po Veľkej noci_Slávnosť konfirmácie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa po Veľkej noci_Slávnosť konfirmácie.