Služby Božie – Vstúpenie Krista Pána na nebesá

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Vstúpenie Krista Pána na nebesá.