Služby Božie – 9. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 9. nedeľa po Sv. Trojici.