Služby Božie – 21. nedeľa po Sv. Trojici_Pamiatka zosnulých

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 21. nedeľa po Sv. Trojici_Pamiatka zosnulých.