Služby Božie – 2. adventná nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z rodinných služieb Božích – 2. adventná nedeľa_ pamiatka posvätenia chrámu.

Téma: Čakanie na….

Piesne: 18, 300, 10.