2. večerné adventné služby Božie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z 2. večerných adventných služieb Božích.

Piesne: 12, A8, 8, 433.