3. večerné adventné služby Božie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z 3. večerných adventných služieb Božích.

Piesne: 6, A2, 22 , 437.