Služby Božie – 1. slávnosť vianočná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. slávnosť vianočná.

Piesne: 37, 34, A11, 59, 36, 46, 42, 590, A19.