Kázeň z nešporných služieb Božích – 1. slávnosť vianočná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam kázne z nešporných služieb Božích – 1. slávnosť vianočná.