Služby Božie – 1. nedeľa po Zjavení

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. nedeľa po Zjavení.

Piesne: 31, 55, 37, 619, A24.