Služby Božie – 5. nedeľa po Zjavení_Nedeľa Deviatnik

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa po Zjavení_Nedeľa Deviatnik.

Piesne: 369, 326, 303, 304.