Správa farára za rok 2022

V nasledujúcom súbore si môžete prečítať správu farára cirkevného zboru .