Služby Božie – Nedeľa po Deviatniku

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nedeľa po Deviatniku.

Piesne: 206, 553, 203, 650.