Služby Božie – Predpôstna nedeľa_NTM

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Predpôstna nedeľa_NTM

Piesne: 237, 461, 202, 561, A85.