Služby Božie – 1. pôstna nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 1. pôstna nedeľa.

Piesne: 80, 92, 86, 85, A25.