Večerné služby Božie – 3. pôstna večiereň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích – 3. pôstna večiereň.

Piesne: 105, A26, 103, 416.