Služby Božie – 4. pôstna nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 4. pôstna nedeľa.

Piesne: 108, 117, 83, 96, A28.