Večerné služby Božie – 5. pôstna večiereň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z večerných služieb Božích – 5. pôstna večiereň.

Piesne: 107, A34, 110, 433.