Služby Božie – Vstúpenie

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Vstúpenie.

Piesne: 164, 365, 158, 162, A 38.