Služby Božie – 13. nedeľa po Svätej Trojici_Začiatok šk. roka

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 13. nedeľa po Svätej Trojici_Začiatok šk. roka.