2. adventné večerné SB_12.12.2023

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam z 2. adventných večerných služieb Božích.

Piesne: 14, A 10, 12, 608.