Služby Božie – 3. adventná nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 3. adventná nedeľa.

Piesne: 2, 21, 4, 9, A 7.