Služby Božie – 2. nedeľa pôstna

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. nedeľa pôstna.

Piesne: 85, 82, 259, A27.