Služby Božie – 2. nedeľa po Veľkej noci

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 2. nedeľa po Veľkej noci.

Piesne: 207, 156, 126, 142, A32.