Služby Božie – 1. slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 1. slávnosť svätodušná.

Piesne: 166, 167, A43, 171, 156, 181, 251, A44.