Služby Božie – 2. slávnosť svätodušná

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 2. slávnosť svätodušná.

Piesne: 256, 175, 170, 178, A41.