Služby Božie – Svätá Trojica_Deň rodiny

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – Svätá Trojica_Deň rodiny.

Piesne: 605, 559, 649.