Služby Božie – 5. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa po Sv. Trojici.

Piesne: 395, 248, 198, 451, A59.