Služby Božie – 6. nedeľa po Sv. Trojici

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 6. nedeľa po Sv. Trojici.

Piesne: 214, 267, 303, 298, A 66.