Služby Božie – 15.nedeľa po Svätej Trojici – Zborový deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 15.nedeľa po Svätej Trojici – Zborový deň.

Piesne: 192, 278, 565, 300, 273, 298, A 62