Zborový život v mesiac máj

Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného,
a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba.

2. kniha Samuelova 7,22

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci máj: