Currently browsing category

Zborový život

Zborový život v mesiaci august

Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie. Žalm 139, 14 Rozpis služieb …

Zborový život v mesiaci júl

Nato sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. 1.kniha Kráľov 19,7 Rozpis služieb …

Zborový život v mesiaci jún

Veď jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. 1.kniha Kráľov 8,39 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci jún:

Zborový život v mesiaci máj

Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 1. List Petrov 4,10 Rozpis služieb Božích …

Zborový život v mesiaci marec

A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte! Evanjelium podľa Marka 13,37 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci marec:

Zborový život v mesiaci február

Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! 1.Korintským 7,23 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február:

Zborový život v mesiaci Január

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1. Korintským 1,9 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci október

Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica. Evanjelium podľa Matúša 6,3 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …