Currently browsing category

Zborový život

Zborový život v mesiaci november

On sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy. Jób …

Zborový život v mesiaci október

Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Jakub 1,22 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci oktober:

Zborový život v mesiaci august

Lebo Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám. Žalmy 63:8 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v …

Zborový život v mesiaci júl

Milujte svojich nepriateľov, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Ev. …