Currently browsing category

Zborový život

Zborový život v mesiaci júl

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. List Jakuba 1,19 Rozpis služieb Božích a …

Zborový život v mesiaci jún

Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Príslovia 16,24 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci jún:

Zborový život v mesiac máj

Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba. …

Zborový život v mesiaci apríl

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta [Amen]. Evanjelium podľa Matúša 20,28 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci marec

Ak si upriamite srdcia na Hospodina … … a budete slúžiť Jemu samému. 1. Samuelova 7,3 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …

Zborový život v mesiaci december

Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. Evanjelium podľa Matúša 2, 10 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci november:

Zborový život v mesiaci november

A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. Zjavenie Jána 21,2 Rozpis …

Zborový život v mesiaci október

Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. Žalm 38,10 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci máj

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. List Židom 11,1 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …

Zborový život – apríl

Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Evanjelium podľa Jána 20,21 Rozpis služieb Božích na …