Currently browsing category

Zborový život

Zborový život v mesiac september

Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto dostáva mzdu, dáva …

Zborový život v mesiaci júl

Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Skutky apoštolov 17,27-28   Rozpis …

Zborový život v mesiaci máj

Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 1. List Petrov 4,10 Rozpis služieb Božích …

Zborový život v mesiaci marec

A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte! Evanjelium podľa Marka 13,37 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci marec:

Zborový život v mesiaci február

Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! 1.Korintským 7,23 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február:

Zborový život v mesiaci Január

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1. Korintským 1,9 Rozpis služieb Božích a ďalších …