Currently browsing category

Zborový život

Zborový život v mesiaci jún

Polož si ma na svoje srdce ako pečať, ako pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná ako smrť. Veľpieseň 8,6 Rozpis …

Zborový život v mesiaci máj

Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. list Jána 2 Rozpis služieb Božích a …

Zborový život v mesiaci apríl

A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal. Ján 20, 18 Rozpis služieb Božích a …

Zborový život v mesiaci február

Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Efezským 4,26 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február:

Zborový život v mesiac november

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1. list Korintským 3, 11 Rozpis …

Zborový život v mesiac september

Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto dostáva mzdu, dáva …

Zborový život v mesiaci júl

Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Skutky apoštolov 17,27-28   Rozpis …