Služby Božie – 17.nedeľa po Svätej Trojici_Zborový deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 17.nedeľa po Svätej Trojici – Zborový deň.