Služby Božie – 5. nedeľa po Veľkej noci

V nasledovnom článku si môžete vypočuť  zvukový záznam zo služieb Božích – 5. nedeľa po Veľkej noci.

Piesne: 213, 315, 296, 366.