2. nedeľa po Veľkej noci

2. nedeľa po Veľkej noci

Piesne: 190, 156, 137, 520

Texty: 1 Petra 2, 21-25; Ján 14, 1-6

Kázeň:

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; [nájomník uteká], pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.      J 10, 11-16

Bratia a sestry!

Po vzkriesení Pána Ježiša nastal pre učeníkov úžasný a zároveň veľmi zvláštny čas. Dalo by sa povedať, že i keď s Ním predtým prežili 3 roky, museli Ho počas tých 40 dní nanovo poznávať. Mnohé predstavy, náboženské predstavy o Mesiášovi padli a oni sa museli naučiť nanovo rozumieť Božiemu plánu spásy, nanovo poznávať Ježiša ako Krista a ako Pána. Ako Toho, kto premohol diabla i smrť. Aj my chceme v tomto poveľkonočnom období poznávať Vzkrieseného Krista, pripomínať si, čo pre nás urobil, pripomínať si, že vstal, že je živý, že je mocný a že koná v našom živote. To nám pripomína aj táto nedeľa, ktorá nám predstavuje Pána Ježiša Krista ako Dobrého pastiera. Čo presne to znamená? Predstavy ľudí veľmi pekne znázorňuje to, čo sa vám objaví, keď zadáte v googli heslo dobrý pastier. Okamžite sa na vás doslova vyvalí množstvo obrázkov s rovnakou tematikou. Uvidíme muža, zväčša v dobovom oblečení, ktorý v náručí, na chrbte nesie ovečku, poprípade muža, ktorý v idylickej zelenej krajine stojí s pastierkou palicou a pozerá na pokojne sa pasúce stádo. Tak nejako o Dobrom pastierovi zmýšľa väčšina ľudí. Predstavuje si niekoho, kto sa stará o pohodlie ovečky, o jej kľudný život. Ľudia žijúci v strese, ustarostenosti hľadajú Dobrého pastiera, ktorému by na plecia položili všetky svoje starosti, ktorý by ich niesol, staral sa o nich, chránil ich. A to všetko nám naozaj Dobrý pastier ponúka. Nie však tak idylicky, ako si to predstavujeme, a už vôbec nie tak povrchne, ako to maliari maľujú. Božie slovo nám ukazuje úplne iný obraz Dobrého pastiera: Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; [nájomník uteká], pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Pán Ježiš nám pred očami nekreslí rozprávku, ale tvrdú realitu ľudského života. Dobrý pastier život kladie za ovce. To je to, čo bol náš Dobrý pastier ochotný urobiť pre nás. Pretože realitou bolo a je, že ovečkám ide o život. Že ovečky majú smrteľného nepriateľa a preto potrebujú Pastiera, ktorý je ochotný urobiť viac, než sa prechádzať po zelených lúčinách. Potrebujú, potrebujeme Pastiera, ktorý pre záchranu nášho života položí ten svoj. A až vtedy a jedine vtedy, keď uvidíme obraz Dobrého pastiera, ktorý kladie život za ovce, len vtedy môžeme prežívať ten pravý pokoj. Pretože bude prameniť z dôvery v Pastiera, ktorý kladie život za ovce. Vtedy sa Ním necháme viesť, lebo vieme, že On pozná nás a my Jeho. Často prežívame vo svojom živote ťažké situácie hádok, sporov, neporozumení, trápení. Je úžasné mať vtedy Dobrého pastiera, na ktorého sa môžeme aj v tej situácii stopercentne spoľahnúť. Aj tá najposlednejšia ovečka z nás vie, že jej Dobrý pastier položí za ňu svoj život, neutečie pred ťažkosťami. Náš Dobrý pastier nepovzbudzuje z bezpečia stanu: len buď odvážna, len dobre bojuj, som s tebou. Nie, On ide pred nami a strháva na seba nebezpečenstvá. V každom duchovnom boji i v pokušeniach, keď nás obviňuje vlastné svedomie, keď nás prepadá zúfalstvo – všade tam za nás bojuje náš Dobrý pastier. Tak ako v košiari nemá ovca šancu, ak zaútočí vlk, tak aj my sme bez nášho Spasiteľa a Pána vydaní napospas nepriateľovi, hriechu. Ale s Ním máme istotu, štít, pomoc v každom súžení osvedčenú. Mnohokrát práve v tom najväčšom ohrození poznávame, aký skutočne dobrý je Dobrý pastier. Dobrý nielen láskou a starostlivosťou, ale dobrý Ochranca a Premožiteľ diabla. Zároveň si musíme uvedomiť, aké obrovské sme stádo. Rozídení a roztrúsení po celom svete. Ale v tých najrozličnejších skúškach a ťažkostiach, ovečky v nesmiernej chudobe i prebytku, tie vo vojnových konfliktoch i v pokoji, choré, zdravé, zomierajúce – všetky smú poznávať, že Dobrý pastier je dobrý ku každej ovečke. Ako dieťa som mala veľmi rada pieseň: Ovečkou že Božou som. Iste ju poznáte. Spieva sa v nej: „Pán Ježiš je Pastier môj, raz dal za mňa život svoj. Bolestnú smrť postúpil, by ma z hriechov vykúpil. Ó, tak plesám nocou – dňom, ovečkou že Božou som.“ Vo viere v Ukrižovaného a vzkrieseného Krista sme Božími ovečkami a to nám dáva do života veľkú nádej. Je však mnoho ľudí, ktorí túto nádej nepoznajú. Majú túžbu po Dobrom pastierovi, majú túžbu po niekom, kto im dá pomocnú ruku, posilní ich, povzbudí, dá im pocit istoty. Žiaľ, je mnoho falošných dobrých pastierov. Takých, ktorí lákajú ľudí, ponúkajú im miesto vo svojom „košiari“, ponúkajú im tie idylické zelené lúky, ktoré vyzerajú ako stelesnenie raja. Ale žiaden z týchto „dobrých pastierov“ nepoložil život za ovce. Žiaden z nich za nás nevybojoval boj s naším najväčším nepriateľom: hriechom, diablom a smrťou. Ponúkajú niečo, čo vyzerá dobre, vyzerá, že pomôže, ale nejdú, nemôžu ísť do hĺbky našich problémov a zranení, lebo nik z nich nepoložil život za ovce. Tento týždeň som pozerala dokument o firme ponúkajúcej zázračné, alternatívne spôsoby pomoci s úplne všetkými problémami a ťažkosťami človeka. Bolo to celé nesmierne smutné. V jednej izbe vás odblokovali, v druhej nabili, v tretej preliečili, v štvrtej pomerali, ale všetko to doslova razilo falošným zlatom, pozlátkom, ktoré sa v podstate hneď ošúcha, lebo nemá hodnotu. Ale ľudia tam prichádzali s chorobami, depresiami, únavou, strachom a prehliadali tú faloš, lebo túžili po uzdravení, po nádeji. Žiaľ, platilo o nich to, čo kedysi povedal jeden múdry človek o diablovi: veľa sľúbi, nič nedá a všetko zoberie. Nič nedostali a maximálne tak prišli o obrovské množstvo peňazí. A takýto „majstri“ sú nielen v oblasti telesných problémov, ale aj v oblasti duchovna, falošní pastieri. My máme Dobrého pastiera, Toho, ktorý položil život za nás. Je však veľa ovečiek, ktoré o Ňom nevedia, ktoré zatiaľ nepočujú Jeho hlas, Jeho volanie. Treba im o Dobrom pastierovi povedať! Ešte stále je tu čas milosti. Ešte stále je čas presvedčiť ľudí, aby uverili Bohu. Ako? Tak, že my sami ukážeme, odporúčame a chválime, akého Dobrého pastiera máme. Tak, že si budeme blízki a budeme tvoriť jednu veľkú rodinu veriacich, ktorá tých slabších a pochybujúcejších vo viere podrží, posilní a privedie späť k Dobrému pastierovi. Tak, že sa ľudia pozrú na nás, naše životy a poznajú, že máme naozaj Dobrého pastiera, ktorý dal svoj život na odpustenie našich hriechov a vín. Veľká noc nám pripomenula nášho Dobrého pastiera v tom najpravdivejšom obraze. Je Dobrým pastierom, ktorý nesie svoje ovečky na pleciach a vodí ich po zelených lúkach len a len preto, že za ne, za nás položil svoj život. Práve tohto Dobrého pastiera potrebujeme poznávať vždy nanovo, tráviť s Ním svoj čas, počúvať Jeho slovo, prežívať Jeho blízkosť a učiť sa v dobrých i zlých časoch, že On bojuje za nás, neuteká, ale naozaj dáva svoj život za svoje ovce.

Amen.