Currently browsing category

Textový súbor

1. pôstna večiereň

Piesne: 86, 104, 410 Text: Mt 16, 21-27 Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, Otče náš milý nebeský a ďakujeme Ti srdečne a úprimne, …

1. pôstna nedeľa

Piesne: 80, 444, 85 Texty: Rímskym 10, 8b – 13; Lukáš 4, 1 – 13 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, vzdávame Ti …

Predpôstna nedeľa

Piesne: 377, 229, 458 Texty: 1. Kor 13, 1-13; Lk 18, 31-43 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, plný milosti a lásky, Ty …

Nedeľa po Deviatniku

Piesne: 333, 556, 365 Texty: 1. Kráľov 8, 57-58; Lk 8, 4-15 Modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým …

Nedeľa Deviatnik

Piesne: 384, 204, 345 Texty: Filipským 1, 27-30;  Mt 20, 1-16 Modlitba: Všemohúci Pane, dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si naším Ochrancom …

3. nedeľa po Zjavení

Piesne: 54, 200, 242 Texty: Filipským 2, 12-13; Mt 17, 1-9 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, Ty si náš pomocník a tešiteľ …

2. nedeľa po Zjavení

Piesne: 37, 36, 355 Texty: Rim 12, 6-16;     J 1, 43-51 Modlitba: Milý Pane Bože, Ty si nás vyslobodil z osamelosti …

1. nedeľa po Zjavení

Piesne: 20, 58, 285 Texty: Rim 10, 16-21;    Lk 2, 41-52 Modlitba: Hospodine, večný Bože, náš Otče, vo svojom Synovi Pánovi …

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Piesne: 59, 35, 63 Texty: Iz 60, 1-6; Mt 2, 1-12 Modlitba: Nebeský Bože, Pane neba i zeme, chválime Ťa za to, …

Nedeľa po Novom roku

Piesne: 72, 74, 520 Texty: 1.Pt 4, 12-19;  Ján 4, 25-40 Modlitba: Všemohúci a milostivý Bože, Ty si s nami skrze svojho …