Currently browsing category

Textový súbor

4. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 113, 108, 422 Text: Žalm 51 Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Baránok Boží, za nás obetovaný, daj nám zo svojej milosti pravej viery …

3. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 97, 94, 439 Text: Iz 59, 15-21 Modlitba: Milostivý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si svojho jednorodeného Syna vydal za nás na …

Služby Božie – 2. pôstna nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. pôstna nedeľa. Nahrávka služieb Božích je bez kázne.   Kázeň je …

Služby Božie – Nový rok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nový rok. Služby Božie na Nový rok si môžete aj prečítať …