Desatoro „dôležitých“ informácií k otvoreniu kostolov.

Desatoro dôležitých informácií k otvoreniu kostolov. (tieto neprišli z biskup. úradu)
  1. Kostoly budú od pondelka zasa otvorené pre konanie bohoslužieb. Kostol je tá vysoká budova s vežou na hlavnej ulici vedľa fary. Fara je tá stavba s tabuľou s nápisom Farský úrad. V prípade nejasností volajte na 090…. .
  2. Nepotrebujete Ag-test. Pánovi je jedno, čo máte v nose, nie je Mu jedno, čo máte v srdci. Opačne je to so spolusediacimi, aj s tými, čo budú na 2 metre od vás.
  3. Prineste si vlastný Spevník. Texty piesní sa nebudú zobrazovať na obrazovke.
  4. Prosím pripravte sa na to, že počas kázne sa nedá prepnúť na iného kazateľa, ani pridať hlasitosť. V prípade, že chcete iba pesničky, stlačte na klávesnici číslo…
  5. Nedeľnú polievku si uvarte vopred, alebo až po návrate. Ako za starých dobrých čias. Z kostola sa nedá len tak ľahko odbehnúť do kuchyne stiahnuť plyn.
  6. Nezabudnite sa prezliecť z pyžama. Pyžamo nie je sviatočný odev.
  7. Cukríky na cmúľanie sú dovolené. Používať však zásadne len individuálne. Pozor na papieriky. Pri odbaľovaní ich naozaj bude zasa počuť v celom kostole.
  8. Kostolné lavice sú tvrdšie ako obyvačkové kreslo. Pripravte sa na tento diskomfort. Prípadné sťažnosti prijíma písomne kostolník s 50,- eurovým kolkom.
  9. Po skončení bohoslužieb dodržujte pri východe odstupy, ale neodstupujte prosím od pokladničky. Štát síce nehanebne obrovskými sumami cirkev podporuje, ale nám aj tak nikdy nie je dosť.
  10. Nezabudnite, že sa už zasa môžete ospravedlniť z neúčasti na službách Božích pre zlé počasie, boľavé nohy, návštevu detí, ohováračnú susedu, varenie obeda či inú nevyhnutnú prácu, napr. v záhrade. Fajn argument je aj ten, že sa jednoducho nedalo.
r.d.