Currently browsing category

Nezaradené

Zborový život v mesiaci október

A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. List Židom 10, 24 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci august

Nakloň, Hospodin, ucho a počúvaj. Otvor oči, Hospodin, a viď! 2.Kráľov 19,16   Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august:

3. Nedeľa pôstna

Epištola: Efezským 5, 1-16 Evanjelium: Matúš 21, 10-17 Piesne: 80, 91, 83, 182 Kázeň: Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo …