Currently browsing category

Nezaradené

3. Nedeľa pôstna

Epištola: Efezským 5, 1-16 Evanjelium: Matúš 21, 10-17 Piesne: 80, 91, 83, 182 Kázeň: Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo …

Zborový život v mesiaci júl

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. List Jakuba 1,19 Rozpis služieb Božích a …