Currently browsing category

Nezaradené

Zborový život v mesiaci marec

V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Efezským 6, 18 …