Zborový život v mesiac september

Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete sa;
pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa;
kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca.
Aggeus 1,6

 

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci september: