Zborový život v mesiaci október

A pozorujme sa vospolok,
aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.

List Židom 10, 24

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci október: