Zborový život v mesiac november

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený,
a tým je Ježiš Kristus.

1. list Korintským 3, 11

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci november: