Zborový život v mesiaci Január

Poďte a uvidíte.

 Ján 1, 39

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci január: