Zborový život v mesiaci máj

Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval
a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.

  1. list Jána 2


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci máj: