Zborový život v mesiaci november

Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé,ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu,
trpké na sladké a sladké na trpké.

  1. Izaiáš 5,20


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci november: