Zborový život v mesiaci december

Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa.
Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu
a malý chlapček ich bude zaháňať.

  • Izaiáš 11,6

  • Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci december: