Zborový život v mesiaci marec

Kto nás odlúči od lásky Kristovej?

    Rímskym 8, 35


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci marec: